Ratujemy i uczymy ratować!

13 czerwca 2022 r. opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego zorganizowali zajęcia pt. „Ratujemy i uczymy ratować”, w których uczestniczyli przedstawiciele MSU oraz chętni uczniowie z klasy 1b, 2 a  oraz 3c. Do przeprowadzenia zajęć poproszono panią Jolantę Korkosz oraz harcerki z klasy 8b. Pani Jola jest opiekunem PCK, a od kilku lat prowadzi także zajęcia z ratownictwa.

 Uczniowie mieli możliwość poznania  najważniejszych czynności, jakie trzeba wykonać, żeby udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci uczyły się sprawdzać przytomność, wzywać pomoc, sprawdzać oddech, ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej (gdy wyczuwalny jest oddech), wykonywały też uciski klatki piersiowej na fantomie szkoleniowym. Utrwaliły też numery alarmowe i zapoznały się z wyposażeniem apteczki medycznej.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał kolorowe książeczki z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Mamy nadzieję, że wiedza jaką nabyli uczniowie nikomu nie będzie potrzebna
w praktyce, ale gdyby zaszła taka potrzeba uratuje komuś życie.