WAŻNE!

 

   Biblioteka szkolna prosi o zwrot wypożyczonych lektur i  innych książek.

Książki prosimy wkładać do pudełek przygotowanych przy głównym wejściu do szkoły.

  Proszę sprawdzić, czy jest to książka ze szkolnej biblioteki.

                                                     DZIĘKUJEMY!

                                           

Nauczyciele bibliotekarze