Działania wspierające rekrutację do szkół ponadpodstawowych

1 lutego 2022 roku odbyła się wideokonferencja prasowa Lubelskiego Kuratora Oświaty dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Teresa Misiuk przedstawiła najistotniejsze terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubelskim  (szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11731) oraz omówiła zaplanowane działania wspierające rodziców i uczniów w wyborze odpowiedniej placówki. Już 9 lutego br. odbędzie się wideokonferencja dla rodziców klas VII i VIII z udziałem doradców zawodowych, tego samego dnia zostanie też uruchomiony „Informator o szkołach ponadpodstawowych” pozwalający na zapoznanie się z aktualną ofertą szkół zawodowych i ogólnokształcących na terenie województwa lubelskiego. Ponadto od 7 do 11 marca br. trwać będzie „Tydzień kariery zawodowej”  a do zakończenia rekrutacji – wydarzenia i konferencje online w powiatach i prowadzonych przez te samorządy placówkach.
Następnie Elżbieta Denejko, dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, omówiła wyniki prowadzonych przez kuratorium analiz dotyczących dokonywanych przez absolwentów szkół podstawowych wyborów edukacyjnych oraz adekwatności oferty szkół zawodowych, zwłaszcza w kontekście potrzeb krajowego i lokalnego rynku pracy.
Materiały z konferencji są dostępne w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania