Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego dla uczestników programu pt. „Bieg po zdrowie.”

Konkurs plastyczny zorganizowano na zakończenie zajęć profilaktycznych, w ramach programu „Bieg po zdrowie”, prowadzonych w klasie czwartej przez pedagoga szkolnego oraz w ramach obchodów „Światowego Dnia bez Papierosa”.
Konkurs miał na celu zapobieganie inicjacji tytoniowej, rozwijanie postawy asertywnej i zdrowego stylu życia.
Program „Bieg po zdrowie” realizowany był pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Hrubieszowie.
Laureaci konkursu:
I miejsce: Kasia Ivantsova, kl. IVa
II miejsce: Marcin Lackowski, kl. IVa
III miejsce: Wiktor Konopko, kl. IVa
Wyróżnienia:
1. Karol Stadnicki, kl. IVa
2. Oliwia Jonak, kl. IVa
3. Mateusz Bodnar, kl. IVa
Organizator konkursu: Marta Kuczyńska, pedagog szkolny,
w ramach realizacji programu „Profilaktyka na start” pod patronatem MKRPA Gminy Miejskiej Hrubieszów.
Komisja konkursowa: p. Sylwia Wojak, p. Monika Anigacz, p. Agnieszka Kolano, p. Paulina Seweryn, p. Justyna Przybik, p. Anna Lewandowska.
Gratulujemy laureatom konkursu! Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w najbliższym możliwym czasie.