Warsztaty profilaktyczne z firmą Tandem

W dniu 25.10.2023r. uczniowie klas: 3a,4a,4b,6a,7a,7b i 7c, uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, realizowanych przez trenerów z firmy Tandem- warsztaty profilaktyczne, psychoedukacja z siedzibą we Wrocławiu. Warsztaty stały się dla uczniów okazją do zgłębienia tematyki sposobów radzenia sobie ze stresem, budowania przyjaznych relacji w klasach, rozwiązywania konfliktów i zapobiegania uzależnieniom. W zajęciach, dotyczących umiejętności rozwiązywania konfliktów, wzięła także udział grupa uczniów ze Szkolnego Klubu Mediatora; uczniowie przygotowujący się do pełnienia funkcji mediatorów rówieśniczych. Warsztaty zostały zorganizowane przez specjalistów szkolnych w ramach realizacji autorskich programów : „Profilaktyka z (moją) klasą” oraz „Myślimy inaczej, działamy wspólnie”, zaś sfinansowane zostały przez Gminę Miejską Hrubieszów.