Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Pierwszego września o godzinie 8.00 rozbrzmiał pierwszy dzwonek, który zapoczątkował rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość prowadziła Pani Dyrektor Edyta Kucharska, która powitała całą społeczność szkolną. Szczególnie ciepło zostali przywitani pierwszoklasiści – uczniowie klasy sportowej 1a ( wychowawca p. Joanna Bartnik) i uczniowie klasy 1b (wychowawca p. Renata Paczała). Pani Dyrektor życzyła wszystkim, aby ten rok był owocny i radosny.

Następnie głos zabrała Pani Burmistrz Marta Majewska, która także serdecznie powitała uczniów, rodziców i pracowników szkoły oraz życzyła, aby ten rok szkolny był po prostu i przede wszystkim normalny.

Życzenia dobrego roku szkolnego usłyszeliśmy również od księdza Proboszcza Marka Giergiela. Ksiądz zaprosił na niedzielną Mszę Świętą o godzinie 11, podczas której uczniowie, rodzice i nauczyciele rozpoczną nowy rok szkolny w wymiarze duchowym.

Po części oficjalnej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

Przed nami teraz czas wytężonej pracy oraz zdobywania nowych doświadczeń. Postarajmy się wykorzystać ten czas w sposób efektywny. Niech to będzie dobry rok!