Zasady funkcjonowania przedszkola i szkoły od 19 kwietnia 2021r.

Szanowni Państwo!

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 ze zmianami)

 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r.

  1. Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócone kształcenie stacjonarne w oddziale przedszkolnym w szkole. Od tego dnia stołówka szkolna wznawia wydawanie posiłków na zasadach wcześniej obowiązujących.
  1. W klasach I- III i IV – VIII zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość. Zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu tych klas stacjonarnie do 25 kwietnia br.

                                                                       dyrektor szkoły