,,Debata” rekomendowany program profilaktyki

W dniu 02.06.2022r. uczniowie klas siódmych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez trenerów z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.  Zajęcia prowadzone były w każdej klasie po trzy godziny dydaktyczne. Program ,,Debata” ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.

Prowadzący zajęcia w sposób merytoryczny, a jednocześnie przystępny dla uczniów, przedstawili problemy związane ze spożywaniem alkoholu, z naciskiem na wzmacnianie postaw pro-abstynenckich. Młodzież chętnie brała udział w ćwiczeniach, zadaniach, dzięki którym miała możliwość nabywania wiedzy potrzebnej w przyszłości w dokonywaniu właściwych wyborów (bycia trzeźwym). Warsztaty pouczyły młodzież jak cienka jest granica między trzeźwym życiem, a uzależnieniem, ukazały zasłyszane opinie o faktach i mitach, które związane są z używkami.

Uczniowie podsumowując zajęcia wyrazili bardzo pozytywne opinie i zadeklarowali chęć udziału w tego typu warsztatach i formach pracy w grupie rówieśniczej.

Warsztaty  sfinansowała Gmina Miejska w Hrubieszowie, koordynator programu Anna Karkuszewska,  pedagog szkolny.