Informacja na temat wyników egzaminu klas 8

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu
i lipcu 2020 r. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30.
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane
każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. – odbiór zaświadczeń w sekretariacie szkoły.  Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np.poczty e-mail).
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali
z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie
informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za
pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki
będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.