Pamiętamy!

Klasa 1c uczciła pamięć poległych bohaterów.