Konkurs plastyczny „Razem z rodziną promuję Powiat Hrubieszowski”

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny  „Razem z rodziną promuję Powiat Hrubieszowski”, którego celem jest utrwalenie w formie plastycznej najpiękniejszych chwil spędzonych razem z rodziną i wspomnienia związane z aktywnością na terenie Powiatu Hrubieszowskiego. Konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży zamieszkałych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego. 

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

Kategoria I – dzieci do lat 6;

Kategoria II – dzieci od 7 do 10 lat;

Kategoria III – dzieci od 11 do 15 lat.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami, z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” należy przesyłać do 17 sierpnia 2020 r.

na adres:

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

ul. Narutowicza 34

22-500 Hrubieszów,

lub dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego lub wrzucić w zamkniętej kopercie do urny, która znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 01.09.2020 r.

Regulamin w załączniku. 

Regulamin Konkursu Plastycznego Razem z rodziną promuje Powiat Hrubieszowski

Plakat Konkursowy