Biblioteczny konkurs „LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

29 marca 2021 roku biblioteka szkolna rozstrzygnęła ogłoszony w lutym konkurs  na „LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”. Celem konkursu było m.in.: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów, kształtowanie poczucia estetyki i doskonalenie sprawności manualnych i informatycznych.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VIII i polegał na wykonaniu z dowolnych materiałów i według własnego pomysłu przestrzennej lub plastycznej pracy przedstawiającej logo biblioteki szkolnej.

Spośród dostarczonych prac komisja konkursowa, biorąc pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania, oryginalność, estetykę i zgodność
z tematem, wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce ex aequo: Wiktor Konopko kl. 5a i Natalia Bałbustyn kl. 6c

II miejsce ex aequo: Karol Stadnicki kl. 5a i Dawid Kański kl. 4c

III miejsce ex aequo: Kornelia Kruk kl. 8c i Mikołaj Gardzioła kl. 4b

Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz oceny celujące z języka polskiego.

Nauczyciele bibliotekarze