ANTYMINA – PROFILAKTYKA Z PASJĄ

W dniu 5 listopada 2019r. w naszej szkole odbył się Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina”- nie daj się wysterować na minę. W spotkaniu wzięły udział klasy 6a, 8b oraz 8c.

Celem programu było przekazanie młodzieży wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą uzależnienie od środków psychoaktywnych m.in. alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Program Antymina został bardzo wysoko oceniony przez uczniów. Niezwykle trudne treści dotyczące uzależnień realizatorzy przedstawili w sposób zrozumiały i bezpośredni. Sprzyjała temu różnorodność form przekazu- od animacji, psychoedukację i przekaz muzyczny, po najbardziej osobiste świadectwa z życia prelegentów. Odwołanie się do wartości wyższych, wskazanie rodziny jako środowiska, które cierpi całościowo w przypadku uzależnienia choćby jednej osoby, nadawał uniwersalny przekaz treściom profilaktycznym.

Wymowa programu kładła nacisk na osobistą odpowiedzialność za swoje życie i życiowe wybory i tak została odczytana przez młodzież.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji działań programu ,,Profilaktyka na co dzień”. Koordynator Anna Karkuszewska.