Świetlica

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

upoważnienie św.

Prezentujemy wiersze napisane przez uczniów klasy 6 a i 6c

wiersze

 

zabawy swietlicowe

 

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

Podopieczni świetlicy często mają możliwość do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej. Chętne osoby co najmniej 3 razy w tygodniu czytają tam dowolne pozycje książkowe, mając tym samym okazję do wyciszenia i relaksacji po dniu zajęć dydaktycznych.

Dnia 10.05.2019 roku wszyscy uczniowie obecni w świetlicy uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, przeprowadzonych przez panią Sylwię Wojak – szkolną bibliotekarkę. Z zastosowaniem burzy mózgów i pracy grupowej, dzieci zastanawiały się jakie zadania wykonuje bibliotekarz, wymieniały rodzaje książek czy też plusy i minusy odwiedzania biblioteki. Rozwiązywały również liczne zagadki.

W nagrodę za pracę, wychowankowie otrzymali kolorowanki przedstawiające czynności wykonywane w bibliotece. Dziękujemy pani Sylwii za przeprowadzenie ciekawej formy zajęć.

 

 

WARSZTATY PLASTYCZNO-TECHNICZNE „WIELKANOCNE STROIKI”

W celu zacieśniania więzi rodzinnych i wprowadzenia w wielkanocny nastrój, dnia 16.04.2019 roku w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne „Wielkanocne stroiki”. Udział w nich wzięły dzieci, które tego dnia przebywały pod opieką wychowawców świetlicy oraz ich rodzice. Dzieci malowały butelki wycięte w kształt zajączków i skorupek jaj. Następnie, wspólnie z rodzicami, dorysowywały i przyklejały brakujące elementy oraz wykonały kurczaczki z włóczki.

Uczestnicy wykonywali prace z uśmiechami na twarzach oraz zaangażowaniem. Zachęcamy rodziców, aby jak najczęściej spędzali w ten sposób czas ze swoimi dziećmi. Dziękujemy za udział w warsztatach.

SPOTKANIE Z PANIĄ PIELĘGNIARKĄ

Dnia 4 kwietnia 2019 roku, wychowankowie świetlicy szkolnej uczestniczyli w spotkaniu z panią pielęgniarką – Dorotą Orłowską. Przeprowadzona została pogadanka dotycząca przede wszystkim profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej. Nie zabrakło elementów humorystycznych. W ramach doradztwa zawodowego, pani Dorota opowiedziała również o specyfice swojego zawodu.

W podziękowaniu za spotkanie oraz pomoc niesioną uczniom każdego dnia, dzieci wykonały pracę plastyczną – serce z linią życia.

 

 

Konkurs na najpiękniej ozdobioną maskę

 

KONKURS PLASTYCZNY „KOLOROWE ŁYŻWY”

Przed nami ferie zimowe. Czas zabaw na śniegu, wyjazdów na zimowiska. Niezwykle istotne w tym czasie jest zachowanie bezpieczeństwa, a także ruch na świeżym powietrzu.

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie są zachęcani do aktywnego spędzania czasu. Podkreślając rolę uprawiania sportu, zorganizowano konkurs plastyczny „Kolorowe łyżwy”. Wśród wielobarwnych prac trudno było wybrać najpiękniejsze. Brano pod uwagę przede wszystkim oryginalność i dokładność wykonania pracy oraz zastosowaną technikę. Komisja konkursowa w składzie Paulina Seweryn, Ewa Filipowicz-Sidorczuk wyłoniła następujących laureatów:

1. Maja Klimkowska z kl. 1 „a”;

2. Dominik Graboś z kl. 1 „a”,

3. Jakub Głuszak z kl. 2 „c”.

Dzieci otrzymały w nagrodę dyplomy i symboliczne upominki.

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY      ,,Śnieżny bałwanek”

„Śniegowy bałwanek”
Idą dzieci ścieżynkami
Raz, dwa, raz, dwa, trzy 
Śnieżek chrupie pod nogami
Raz, dwa, raz, dwa, trzy
Tam bałwanek mały stoi
Raz, dwa, raz, dwa, trzy…
             

         Aby przywitać zimę i śnieg, uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, wzięli udział w konkursie plastyczno-technicznym pt. „Śnieżny bałwanek”. Konkurs zorganizowali nauczyciele świetlicy. Wszystkie prace powstawały podczas świetlicowych zajęć . Do wykonania bałwanków uczniowie mogli wykorzystać dowolne materiały – flamastry, kredki, pastele, bibułę, watę oraz różne inne gotowe elementy. Technika pracy była dowolna. Dzieci z naszej świetlicy poradziły sobie znakomicie.

         Dyplomy i nagrody zostały odebrane, laureaci byli nimi zachwyceni.

no images were found