Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

20.11.2019r. , w wyjątkową, trzydziestą rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie, obchodzono Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.

Tego dnia uczniowie i pracownicy szkoły ubrali się na niebiesko, na znak solidarności
z dziećmi na całym świecie. W klasach i na korytarzu pojawiły się gazetki okolicznościowe promujące to święto oraz upowszechniające informacje o prawach dzieci.

Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia według scenariuszy UNICEF oraz rozmawiali
z uczniami na temat dziecięcych praw. Wyemitowano audycję w radiowęźle szkolnym.

Starsze uczennice ze Szkolnego Klubu Mediatora czytały młodszym dzieciom bajki
o prawach dzieci oraz rozmawiały z nimi na ważne dla nich tematy.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci i dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Setki szkół i przedszkoli w całej Polsce zdecydowały się uczcić 30.rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, wśród nich była nasza „Jedynka”.

Inicjatorem obchodów tego święta w naszej szkole była pani dyrektor Edyta Kucharska.
W działania włączył się Szkolny Klub Mediatora, Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas, pracownicy szkoły oraz rodzice, którzy przygotowali niebieskie elementy strojów na ten ważny dzień. Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie.

Koordynator „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF” w SP Nr 1 Hrubieszów- Marta Kuczyńska, pedagog szkolny