Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

21 lutego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w bibliotece szkolnej odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Do konkursu zgłoszonych zostało 28 uczniów klas 4 – 8 ) po dwóch reprezentantów każdej z klas). Zadanie konkursowe polegało na przeczytaniu wylosowanego fragmentu lektury. Ocenie podlegała płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. Komisja konkursowa w składzie: Pani Dyrektor Edyta Kucharska, Pani Sylwia Wojak i Pani Ilona Winogrodzka oraz ks. Tomasz Żurawel nagrodzili następujące osoby:

miejsce I – Oliwia Mączka klasa 8d 

miejsce II – Szymon Pawłowski klasa 4a

miejsce III – Agata Szymańska klasa 6b

wyróżnienie – Maja Klimkowska klasa 5a

Nagrody książkowe oraz dyplomy zostały wręczone 1 marca. Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka polskiego: Pani Marta Lackowska i Pani Aneta Rycerz.