Kreatywność w dobie cyfryzacji

W obecnych czasach każdy z nas ma nieograniczony dostęp do wiedzy przy pomocy nowoczesnych narzędzi. W związku z postępem technologicznym zmienia się także rola współczesnego nauczyciela. Musimy – jako nauczyciele – być świadomi, że najlepsze efekty kształcenia osiągniemy stosując nowoczesne narzędzia oraz uaktywniając pokłady kreatywności. Świadome konieczności zmian w pracy nauczyciela oraz kierując się wytycznymi polityki oświatowej na ten rok szkolny,  wzięłyśmy udział w konferencji dla dyrektorów i nauczycieli województwa lubelskiego „Kreatywność w dobie cyfryzacji”. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a jej współorganizatorem było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubelski pan Lech Sprawka.

Po części oficjalnej odbyła się część warsztatowa. Była możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza zaproponowanych warsztatów. Nas najbardziej zainteresowały następujące zajęcia: „Inspirujące i aktywne działanie uczniów na lekcji z zastosowaniem platformy Neardpod”, „Nienudne notatki, czyli jak zacząć rysować sketchnotki”, „Między konkurencją a współpracą – jak budować kompetencje przyszłości u dzieci i młodzieży”, „Zadania od łatwych do trudnych – podstawy programowania w Języku Python” oraz „ Budowanie umiejętności prowadzenia dyskusji na różnych przedmiotach z edukacyjną grą IMLO”.

Był to bardzo owocny czas i na pewno w swojej pracy wykorzystany to, czego się nauczyłyśmy.  A za rok wybierzemy się do Lublina na kolejną edycję konferencji.

Monika Jakoś – Wór

Edyta Miller Wiatrowska

Marta Lackowska