Uwaga! – dodatkowa rekrutacja

Ogłaszamy uzupełniającą rekrutację do Projektu „Hola España! Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Hrubieszowie” Nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000096582 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej Okres realizacji projektu: 02.10.2023 – 01.10.2024

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły do 26 stycznia do godziny 14.00

Formularz zgłoszeniowy

Formularz rekrutacji