Podsumowanie programu ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”

W dniu 02 czerwca 2022r. odbyło się podsumowanie realizowanego programu profilaktyki palenia tytoniu ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”,  który prowadzony był pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie.

Program skierowany był do uczniów klasy szóstej i realizowany w formie pięciu warsztatów, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości palenia papierosów, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, rozwijanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Podczas zajęć poruszane były tematy integracji grupowej, funkcjonowania ludzkiego organizmu, prawidłowego żywienia, asertywnych zachowań, rozpoznawania odczuć, umacniania poczucia swej wartości.

Realizowany program został podsumowany konkursem ,,Znajdź  właściwe rozwiązanie”, którego laureatami zostali:

I miejsce – Mikołaj Czerkawski

II miejsce – Michał Grzeszczuk

III miejsce Karol Stadnicki

Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Jonak, Wiktor Konopko

Gratulujemy laureatom!

Nagrody ufundowała Gmina Miejska w Hrubieszowie, w ramach programu ,,Ja mówię NIE”. Realizatorami zajęć była p. Anna Karkuszewska pedagog szkolny oraz p. Ewa Szostak wychowawca klasy.