Program „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

W II półroczu 2019/2020 zakończono realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. W zajęciach w ramach tego programu, od października 2019r. brała udział klasa Vb (wych. Agnieszka Kolano).Program realizowany był przez pedagoga szkolnego Martę Kuczyńską.
Założenia programu:
Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.
Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Program składał się z 10 części tematycznych, które koncentrowały się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Część 1. APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy?
Część 2. OPTYMIZM – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
Część 3. PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń!
Część 4. KREATYWNOŚĆ – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
Część 5. WYTRWAŁOŚĆ – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
Część 7. SZCZEROŚĆ – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
Część 9. WDZIĘCZNOŚĆ – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
Część 10. MARZENIA – ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

W ramach programu uczniowie pracowali metodami aktywnymi w grupach i indywidualnie. Szczególna uwagę przywiązywano do budowania prawidłowych relacji w klasie, sprzyjającej atmosfery na zajęciach, kształtowaniu umiejętności uważności i relaksacji. Podczas edukacji zdalnej udało się zrealizować program do końca. Uczniowie wykonywali karty pracy i projekty oraz pracowali wspólnie dzięki platformie Microsoft Teams. Podczas trwania programu uczniowie gromadzili swoje „skarby”, które wkładali do wykonanych przez siebie apteczek. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali prezentację „Wdzięczność”, która można obejrzeć tutaj: https://view.genial.ly/5ec1bd…/interactive-image-wdziecznosc
Dziękuję uczniom i rodzicom uczniów z klasy Vb oraz pani Agnieszce Kolano za wspaniałą przygodę z „Apteczką…” Życzę uczestnikom, aby udział w programie okazał się przydatny w życiu codziennym.
Realizator programu Marta Kuczyńska