Szkolny Klub Mediatora-szkolenie z psychologiem

W dniu 22.10.2020r., grupa uczniów z klas szóstych i siódmych, przygotowująca się do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych, uczestniczyła w spotkaniu z psychologiem, panią Anetą Dyl-Tarnawską z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie. Podstawy psychologii oraz komunikacji interpersonalnej są niezwykle ważne w pierwszym etapie kształcenia mediacyjnego. Pani psycholog, w przystępny sposób przybliżyła uczniom najważniejsze zagadnienia psychologiczne, podkreślając rolę empatii, aktywnego słuchania, właściwej komunikacji ale także dbania o własne zasoby podczas procesu pomagania innym ludziom. Mamy nadzieję, że pani psycholog, zgodnie z obietnicą odwiedzi jeszcze progi naszej szkoły oraz, że będzie to możliwe jak najszybciej. Szkolenie grupy mediatorów rówieśniczych rozpoczęło się we wrześniu. Obecnie będzie miało formę on-line. Uczniowie przyswoją teoretyczne podstawy prowadzenia mediacji oraz wezmą udział w szkoleniu „Mediacje w szkole”, prowadzonym na platformie on-line Instytutu Edukacji Pozytywnej
Opiekun Szkolnego Klubu Mediatora-Marta Kuczyńska