Archiwum autora: ML

Awans dziewcząt do Mistrzostw Województwa w koszykówce 3×3

22 maja w SP 3 w Hrubieszowie obył się Półfinał Wojewódzki w koszykówce 3×3, nasze dziewczęta wygrały wszystkie swoje mecze, tym samym awansując do Mistrzostw Województwa.
Dziewczęta zagrały w składzie: Kornelia Mrozowska, Julia Kiszel, Hania Sidorczuk, Maja Klimkowska, Maja Magdziak.
Opiekunem był Tomasz Magdziak więcej

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

21 maja 2024r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wzięli w nich udział uczniowie klas 4-7. Komisja wyborcza po przeliczeniu głosów i zweryfikowaniu ocen z zachowania ustaliła następujący skład Rady SU: przewodnicząca Lidia Grab, zastępcy przewodniczącej: Nikola Pietryna i Karol Krajewski. Członkowie: Larysa Zimon, Eva Jankowska, Bartosz Dąbrowski. więcej

Program ,,Unplugged”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 8a brali udział w programie profilaktyki uniwersalnej ,,Unplugged”. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), gdzie za zachowania człowieka odpowiedzialne są postawy, normy społeczne, modelowanie oraz presja grupy.
Program został przeprowadzony w formie dwunastu jednogodzinnych spotkań z uczniami, które koncentrowały się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy na temat następstw stosowania substancji psychoaktywnych. Celem tego podejścia jest wyposażenie młodzieży w umiejętności i zasoby potrzebne do radzenia sobie z wpływami społecznymi oraz dostarczenie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych i negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych z ich używaniem. Metody interaktywne zastosowane w programie skoncentrowane są na kształtowaniu kompetencji społecznych, sprzyjających tworzeniu więzi z najbliższym otoczeniem oraz trwałych sieci społecznych, by w ten sposób zapobiegać używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. więcej

„Edukacja z wojskiem”, czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

Dnia 20.05. 2024 r w uczniowie klasy 7 mieli możliwość realizacji pilotażowego programu „Edukacja z wojskiem”. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej

Celem programu było zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw wobec zagrożeń, a także przekazanie wiedzy na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo uczniowie mieli szansę nauczyć się bezpiecznego poruszania się po Internecie oraz krytycznego podejścia do informacji online. więcej

Dzień Patrona

19 maja – w rocznicę śmierci Bolesława Prusa – obchodzimy Dzień Patrona naszej szkoły. Ze względu na to, że w tym roku ten ważny dla naszej społeczności dzień wypadał w niedzielę, świętowaliśmy już w piątek 17 maja. Szkoła zapełniła się uczniami w galowych strojach i melonikach. O godzinie 9.40 spotkaliśmy się na placu rekreacyjnym, aby wysłuchać kilku informacji o pisarzu. Następnie, pod przewodnictwem Pana Burmistrza Pawła Wojciechowskiego i pani Dyrektor Edyty Kucharskiej wyruszyliśmy pod pomnik Bolesława Prusa. więcej

Turniej kart DIXIT

Uczniowie klasy 6b wraz z wychowawcą Martą Lackowską rozpoczęli nowy dzień i nowy tydzień od wspaniałej zabawy i rozgrzewki dla umysłu 😍 Gościliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej- Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa na turnieju kart Dixit. Jak zwykle czas spędzony w tym miejscu był niezapomniany i pełen wrażeń. więcej

Podsumowanie programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę…”

W II półroczu 2023/2024r., w klasach 3a,3b i 3c, realizowany był program pt. „Nie pal przy mnie, proszę…”. Trzecioklasiści uczestniczyli w zajęciach, mających na celu budowanie prawidłowych postaw w zakresie dbania o zdrowie. Uczniowie pracowali metodami aktywnymi, między innymi tworzyli własną definicję zdrowia. Zajęcia przebiegały pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie, z udziałem pracownika, pani Joanny Szymańskiej. Zajęcia w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę…” prowadzone były przez pedagoga szkolnego, p. Martę Kuczyńską we współpracy z wychowawcami klas trzecich: p. Małgorzatą Serafin, p. Moniką Korneluk oraz p. Joanną Sawicką. więcej

Akademia Bezpiecznego Puchatka-podsumowanie XV edycji ogólnopolskiego programu prewencyjnego

W roku szkolnym 2023/2024 nasi pierwszoklasiści, wzorem lat ubiegłych, uczestniczyli w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka. W ramach udziału w programie wzięli udział w cyklu zajęć profilaktycznych oraz w spotkaniu z przedstawicielami KPP w Hrubieszowie. W II półroczu 2023/2024 roku uczniowie klas pierwszych przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. Udział w programie ma na celu poznanie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa w różnych okolicznościach życia codziennego, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w Internecie. Mamy nadzieję, że nasi pierwszoklasiści zapamiętają ważne zasady bezpieczeństwa i będą z nich korzystać na co dzień. więcej

Zjednoczeni w różnorodności

9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej, który formalnie zwany jest Dniem Europy. Święto to obchodzone jest na pamiątkę wydarzenia będącego pierwszym krokiem do późniejszej integracji europejskiej – wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana, w której to Robert Schuman przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie. więcej