Szkoła Myślenia Pozytywnego, październik 2021r.

W miesiącu październiku, w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie rozpoczęliśmy realizację pierwszego zadania, w ramach udziału w certyfikowanym programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”. Zadanie październikowe poświęcone było motywacji, poszukiwaniu swoich mocnych stron i energii do działania a także budowaniu poczucia własnej wartości.
W ramach zadania, polegającego na poszukiwaniu swoich mocnych stron, zaproponowaliśmy uczniom opracowanie sylwetek znanych (aktualnie i historycznie) Polek i Polaków, wykorzystując do tego ćwiczenie pt. “Być jak…”. Zadanie, choć nie należało do łatwych, zostało wykonane nawet przez pierwszoklasistów. Uczniowie z kl. Ia, pod okiem pani Małgorzaty Serafin, wykonali zadanie pod nazwą „Być jak wynalazcy”. W oparciu o historie twórczości znanych Polaków, pracowali w grupach tworząc najwyższe obiekty. Wykonanie tego zadania wymagało dobrej współpracy w grupie, wyobraźni i kreatywności. Uczniowie starali się określić, jakie funkcje spełniały poszczególne osoby w grupie i jakie są ich mocne strony. Uczniowie klasy Ic, po okiem pani Joanny Nazar, kolorowali postaci wybranych osób, które w swoim życiu dokonały wielkich rzeczy, dzięki ciężkiej pracy i determinacji. Pierwszoklasiści opowiadali
o cechach jakie posiadali np. Św. Jan Paweł II, patron naszej szkoły Bolesław Prus, czy też Maria Skłodowska Curie.
W celu wzmacniania poczucia własnej wartości, w dniu 26.10.2021r. uczniowie klasy 2a, pod kierunkiem pani Katarzyny Sztuk, podczas wchodzenia do sali lekcyjnej, musieli podać przynajmniej dwie pozytywne cechy swojego charakteru. Dla niektórych uczniów
to zadanie okazało się bardzo trudne, ale z pomocą wychowawcy, poradzili sobie. W czasie zajęć uczniowie na kartonie odrysowywali kształt swoich dłoni, wycinali je i zapisywali na nich, co najbardziej lubią robić i jakie są ich mocne strony. Powstało przepiękne drzewo zalet i zainteresowań, które ozdobiło salę lekcyjną.
Klasa IIIa, pod kierunkiem pani Renaty Paczały. wykonywała plakaty i mapy myśli, związane ze sławnymi Polkami i Polakami. Dzieci rozmawiały o tym, co trzeba zrobić, aby osiągnąć sukces na miarę znanych Polek i Polaków oraz jak brać z nich przykład. Uczniom bardzo podobało się prezentowanie prac na forum klasy oraz wykonywanie wystawy prac. Klasa 4b realizowała zadanie pod opieką pani Marty Lackowskiej. Podczas zajęć uczniowie: przeczytali informacje o Robercie Lewandowskim z książki „Gwiazdy piłki nożnej”, rozmawiali o tym, jakie cechy pomogły Robertowi zostać tak dobrym piłkarzem i stworzyli plakat „Mocne strony Roberta Lewandowskiego”. Uczniowie na przygotowanych kartach pracy wypisywali swoje 3 mocne i 3 słabe strony; chętne dzieci czytały swoje zapiski za co nagradzali się nawzajem oklaskami.
W klasie Vb, uczniowie pod opieką pani Ewy Filipowicz-Sidorczuk, stworzyli plakat „Być jak…” Maria Skłodowska Curie. Zgromadzili informacje na temat życia i odkryć naukowych tej znamienitej Polki oraz zastanawiali się wspólnie nad tym, co należy uczynić, aby osiągnąć tak wielki sukces naukowy. Uczniowie dyskutowali także
o motywacji do nauki, w tym do nauki przedmiotów ścisłych. Poszukiwali odpowiedzi na pytania: Po co się uczę? Dlaczego warto się uczyć? Klasa Vc, pod okiem pani Anny Lewandowskiej, wykonywała plakat poświęcony postaci Marii Skłodowskiej Curie. Życiorys i dokonania znanej polskiej noblistki zainspirowały uczniów do stworzenia map myśli i mapy wizyjnej swoich mocnych stron oraz obrazu siebie w przyszłości. Klasa VIa na zajęciach z wychowawcą, panią Ewą Szostak, opracowała sylwetki znanych Polek i Polaków (Mikołaja Kopernika, Marii Curie Skłodowskiej, Jana Pawła II i Roberta Lewandowskiego). Każda grupa wypisała dokonania wybranej postaci, a następnie stworzyła notatkę graficzną, która przedstawiała motywacje danej osoby do osiągnięcia sukcesu.
W dalszej części lekcji, uczniowie zastanawiali się nad mocnymi stronami w odniesieniu do klasy, grupy i indywidualnie do każdej osoby. W ramach wykonywania zadania na październik, uczniowie klas VII-VIII, podczas zajęć informatyki, wzięli udział
w ogólnopolskim badaniu ankietowym pt. “Motywacja do nauki przedmiotów ścisłych (matematyki, chemii i fizyki) u uczniów i uczennic”. Wyniki zebrane ze wszystkich Szkół Myślenia Pozytywnego pozwolą na opracowanie ogólnopolskich wyników na temat motywacji naszych uczniów i uczennic do nauki przedmiotów ścisłych pod kątem ich zdrowia psychicznego. Dodatkowo, chętni nauczyciele wzięli udział w szkoleniu e-learningowym pt. „Motywacja i energia do działania”.
Zadanie październikowe bardzo przypadło do gustu uczniom, którzy z niecierpliwością oczekują na zadanie wyznaczone na miesiąc listopad. Motywację do wykonywania zadań wzrosła także po otrzymaniu przez szkołę pięknej przesyłki od Instytutu Edukacji Pozytywnej, zawierającej książki, komiksy, plakaty, gry i inne pomoce do prowadzenia zajęć w ramach programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”.
 
Koordynator programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”
w SP Nr 1 Hrubieszów-Marta Kuczyńska, pedagog szkolny