Podsumowanie akcji charytatywnej

Składamy serdeczne podziękowania uczniom naszej szkoły, nauczycielom oraz rodzicom, za aktywny udział w zbiórce darów na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tyszowcach. Dzięki dużemu zaangażowaniu, a przede wszystkim zrozumieniu osób potrzebujących, zgromadziliśmy spore ilości środków czystości, zabawek, książeczek. W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Pedagogiczną, która również przyłączyła się do akcji, zebrane dary wspólnie zostaną przekazane do ww. placówki.

Wszystkim uczestnikom zbiórki bardzo dziękujemy za tak liczny udział, okazaną pomoc i szczodre serce, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.