„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”

12 marca klasy 8 naszej szkoły uczestniczyły w wydarzeniu „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Było to spotkanie przygotowane przez Kuratorium Oświaty – Delegatura w Zamościu i odbyło się z wykorzystaniem platformy Teams.

Wydarzenie rozpoczęła pani Monika Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu. Następnie uczniowie wysłuchali wystąpienia Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk.

W dalszej części spotkanie prowadziła pani Barbara Krawczyk – starszy wizytator. Uczniom zostały przedstawione prezentacje przygotowane przez szkoły ponadpodstawowe powiatu hrubieszowskiego oraz tomaszowskiego. Dokonana została także prezentacja materiałów źródłowych stanowiących pomoc w wyborze zawodu: „Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022” oraz „Informator o zawodach szkolnictwa branżowego” Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Bardzo się cieszymy, że nasi uczniowie mogli uczestniczyć w  tym wydarzeniu.