Akademia Bezpiecznego Puchatka

W I półroczu roku szkolnego 2020/2021, wzorem lat ubiegłych, w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, realizowany był program profilaktyczny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I a oraz I b, którzy wzięli udział w spotkaniu z panem Policjantem oraz w cyklu zajęć edukacyjnych, przeprowadzonych na podstawie scenariuszy dostarczonych przez organizatora programu.
Podczas zajęć on-line, przeprowadzonych w miesiącu grudniu na platformie Microsoft Teams, uczniowie powtórzyli wszystkie zdobyte wiadomości, dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpieczeństwa w szkole i w domu, bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu oraz w kontakcie z nieznajomymi osobami. Pierwszoklasiści wspólnie rozwiązywali Test Bezpieczeństwa, stanowiący podsumowanie programu, oraz otrzymali link do testu, który będą mogli rozwiązać w domu, wspólnie z rodzicami.
Składam serdeczne podziękowanie wychowawcom klas pierwszych pani Katarzynie Sztuk oraz pani Małgorzacie Sidorskiej a także wszystkim rodzicom uczniów klas pierwszych za współpracę
w realizacji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy, aby zdobyta podczas zajęć wiedza, zaowocowała w codziennym, bezpiecznym życiu.
Koordynator „Akademii Bezpiecznego Puchatka”- Marta Kuczyńska, pedagog szkolny