Uwaga! – płatność za obiady.

Uwaga!

Każdy uczeń  korzystający z obiadów w miesiącu  lutym

w poniedziałek (01.02.2021r) otrzyma kartkę z informacją  jaką kwotę należy 

wpłacić  za obiady w dniach :

 01.02  – 05.02. 2021 r.