Podsumowanie projektów

20 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie projektów: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków programu FERS na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna, nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000096582 oraz „ERASMUS+ „Hola España! Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Hrubieszowie”, nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000119355.

Uroczystość prowadziła Pani Dyrektor Edyta Kucharska. Na spotkaniu gościliśmy Pana Wiceburmistrza Pawła Wojciechowskiego oraz Panią Agnieszkę Zając z fundacji, z którą współpracujemy przy realizacji naszych projektów i która wspiera wszystkie nasze działania. więcej