Wieczór Jasia i Małgosi klasy 5b

W naszej szkole odbył się Wieczór Jasia i Małgosi
klasy 5b, który był podsumowaniem pracy uczniów tej klasy
w Programie Domowych Detektywów.
Jest to program wczesnej profilaktyki antyalkoholowej, rekomendowany przez PARPA. Uczniowie przedstawili przygotowane przez siebie projekty dotyczące problemów alkoholowych w postaci scenek profilaktycznych, prezentacji multimedialnych, komiksów
i opowiadań, a także mini gry terenowej. więcej