Archiwum autora: AM

Liga Robotów 2023 

W dniu 28 listopada odbył się regionalny turniej ministerialnego projektu LIGA ROBOTÓW. Pierwsze zawody dla drużyn z województwa lubelskiego i podkarpackiego miały miejsce w Lublinie, a wzięło w nich udział aż 28 drużyn. więcej

Zagrożenia w sieci-cyberprzemoc

Od 26 listopada w szkole odbywały się zajęcia profilaktyczne online, które prowadził aspirant sztabowy Jarosław Karkuszewski z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej. W spotkaniach brali udział uczniowie klas 4a, 6b, 6d, 7c oraz nauczyciele. więcej

PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bardzo chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. Ustanowienie tego święta w 1986 roku przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontariackiej.  więcej

BOHATERON W NASZEJ SZKOLE

20201029_0255481        W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „BohaterON w Twojej Szkole”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukacja społeczeństwa, a także promocja patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. więcej

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT

20201023_1559461    Październik jest wyjątkowym miesiącem dla zwierząt. Wtedy obchodzone są dni z nimi związane: 2 października – Dzień Zwierząt Hodowlanych, 4 października – Światowy Dzień Zwierząt, 25 października – Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Dlatego właśnie październik uznawany jest za miesiąc dobroci dla zwierząt. więcej

Najlepszy Czytelnik

Biblioteka szkolna informuje:


                          Tytuł 
najlepszego czytelnika października 2020
                      otrzymuje 
  HANNA SIDORCZUK z klasy 2a.
     
                  Gratulujemy!

Komunikat

05.11.2020

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym, do 29 listopada br. zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. 

PRZEDSZKOLA (GRUPA 0) BĘDĄ FUNKCJONOWAŁY BEZ ZMIAN.

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną na terenie naszej szkoły, stacjonarne zajęcia w grupie zerowej zostały zawieszone do dnia 15 listopada 2020 r. W tym czasie zajęcia prowadzone będą w sposób zdalny.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 Na wniosek rodzica  ucznia będą mogły odbywać się na terenie szkoły.

 OPIEKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

 KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS VIII

 W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będą umożliwione uczniom klas ósmych  indywidualne konsultacje w małych grupach, do 5 osób. Harmonogram konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz podany do wiadomości uczniów i rodziców klas ósmych w Dzienniku Librus.

OLIMPIADY, TURNIEJE I KONKURSY

 W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła umożliwi przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. 

Od 9 listopada kontynuujemy etapy szkolne kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

W dniu 9 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się konkurs geograficzny.

Uczniowie zgłoszeni do konkursu:

 1. Jagiełło Karina – 7a
 2. Grosman Kaja – 7a
 3. Sikorski Adam – 7c
 4. Baj Marcel – 7c
 5. Karkuszewski Paweł – 7c
 6. Kornaszewski Mateusz – 6a
 7. Lewandowski Olaf – 6a
 8. Borzęcki Maciej – 6a
 9. Stankiewicz Paweł – 6a
 10. Frąc Gabriela – 6d
 11. Obszyński Maciej – 7b
 12. Kudelski Karol – 7b
 13. Caruk Sara – 7b
 14. Malinowska Emilia – 7b
 15. Czulak Nikola – 7b
 16. Czajkowska Agata – 8c
 17. Tysowecka Dominika – 8c
 18. Nawrocki Bartosz – 8c
 19. Kruk Kornelia – 8c
 20. Senkowska Gabriele – 8c
 21. Szymaszek Jakub – 8c
 22. Gontarz Brajan – 8c

W dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się konkurs historyczny.

Uczniowie zgłoszeni do konkursu:

 1. Jagiełło Karina – 7a
 2. Leśko Konrad – 7b
 3. Tomicki Antoni – 7b
 4. Baj Marcel – 7c
 5. Pisiewicz Olgierd – 7c
 6. Guminiak Paweł – 7d
 7. Wójcik Łukasz – 8b
 8. Greszeta Zuzanna – 8c
 9. Senkowska Gabriela – 8c
 10. Czajkowska Agata – 8c
 11. Kruk Kornelia – 8c
 12. Sułkowska Julia – 8c

 

W dniu 12  listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się konkurs polonistyczny.

Uczniowie zgłoszeni do konkursu:

 1. Czulak Nikola – 7b
 2. Malinowska Emilia – 7b
 3. Caruk Sara – 7b
 4. Panasiewicz Amelia – 7b
 5. Grosman Kaja – 7a
 6. Jagiełło Karina – 7a
 7. Baj Marcel – 7c
 8. Pisiewicz Olgierd – 7c
 9. Bartnik Maja – 8a
 10. Goławska Alicja – 8a
 11. Kłodziński Jan – 8a
 12. Kolenda Emil – 8a
 13. Poznański Ryszard – 8a
 14. Puszczało Amelia – 8a
 15. Małecki Bartłomiej – 8a
 16. Skwarczewski Michał – 8b
 17. Wilkos Maja – 8b
 18. Czajkowska Agata – 8c
 19. Kruk Kornelia – 8c
 20. Senkowska Gabriela – 8c
 21. Sułkowska Julia – 8c
 22. Tysowecka Dominika – 8c
 23. Gumieniak Paweł – 7d

W dniu 13  listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się konkurs chemiczny.

Uczniowie zgłoszeni do konkursu:

 1. Jagiełło Mateusz – 8b
 2. Czajkowska Agata – 8c
 3. Kruk Kornelia – 8c
 4. Tysowecka Dominika – 8c
 5. Głowacz Kacper – 8c
 6. Stadnicki Oliwier – 8c
 7. Sułkowska Julia – 8c
 8.  Grona Jagoda – 8a

 

 WAŻNE!!!

Konkursy rozpoczynają się o godzinie 9.00, w sali gimnastycznej szkoły.

Uczniowie proszeni są o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja, dystans).

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

  UWAGA  PILNA  WIADOMOŚĆ !

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

                                                               Departament Informacji i Promocji
                                                       Ministerstwo Edukacji Narodowej