ŚWIĘTO LICZBY PI

14 marca 2024 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data ta podyktowana jest przez 3 pierwsze cyfry przybliżenia liczby π: 3,14… Liczba pi jest stałą matematyczną wyrażającą stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Fascynuje ludzkość
już od czasów starożytności. Od 2019 roku jest także Świętem Królowej Nauk – matematyki.

W naszej szkole także obchodziliśmy to święto. Na korytarzach pojawiły się portrety słynnych matematyków z krótką charakterystyką ich osiągnięć. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki matematyczne, rysowali miasto Pi na niebie, brali udział w sztafetach zadaniowych, rysowali i kolorowali symetryczne potworki. Niektórzy uczniowie wzięli udział w „Zabawie słowami” – konkursie polegającym na ułożeniu sensownego zdania (zdań), które składało się z wyrazów zawierających liczbę liter wyznaczoną
przez liczbę Pi. więcej