Certyfikaty Szkoły Myślenia Pozytywnego dla SP Nr 1 Hrubieszów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie została doceniona Certyfikatem Szkoły Myślenia Pozytywnego 2020! Dokument ten potwierdza, że szkoła aktywnie uczestniczy w działaniach, mających na celu poprawę dobrostanu i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Program „Szkoła Myślenia Pozytywnego” oraz projekt „Myślę Pozytywnie”, są współfinansowane ze środków Ministerstwa  Edukacji Narodowej oraz Narodowego Programu Zdrowia i odpowiadają na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym niezmiernie istotne staje się wspieranie zdrowia psychicznego oraz kompetencji emocjonalno-społecznych młodego pokolenia. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie uczestniczy w tym programie od trzech lat, systematycznie wdrażając różnego rodzaju działania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
W ciągu całego roku 2020, uczniowie z różnych klas, grup i organizacji szkolnych wraz z nauczycielami włączali się w realizację zadań certyfikacyjnych, proponowanych przez organizatorów programu-Instytut Edukacji Pozytywnej. Uczniowie wykonywali zadania indywidualnie i w zespołach, także podczas edukacji zdalnej. Podczas nauki w trybie stacjonarnym organizowano warsztaty, zajęcia i spotkania ze specjalistami, których tematyką były emocje, wewnętrzna motywacja i pozytywne nastawienie w codziennym życiu ale także najważniejsze wartości w życiu człowieka. Na początku roku 2020, w ramach nagrodzonej inicjatywy, powołano „Szkolny Klub Liderów Szkoły Myślenia Pozytywnego”; w każdej klasie wybrano uczniów, którzy zostali łącznikami klasowymi i we współpracy z koordynatorem programu przekazywali w swoich zespołach informacje o aktualnych zadaniach,
w ramach programu. W lutym 2020r., z inicjatywy klasowych liderów zorganizowano działania w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”, w tym konkurs na klasowy plakat” Działamy razem dla bezpieczeństwa w Internecie”. więcej